5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 04.08.2017. – 01.12.2017.
Iznosi sredstava 20.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Predmet/ svrha Dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.
Prihvatljive aktivnosti 1. Troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
2. Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
3. Investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
4. Građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
5. Popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
6. Nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
7. Kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
8. Označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna europske unije, ali ne više od 100 eur u kunskoj protuvrijednosti.
Iznos bespovratnih sredstava 150.000.000,00 HRK
Intenzitet Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala
info@eu-projekti.com

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.