AKTUALNE BESPOVRATNE POTPORE ZA OBRTNIKE

Mjera 3. podmjera​

3.1. tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke proizvodnje.​

Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, zadruge, OPG-i

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 15.000 EUR​

​Prihvatljivi troškovi: troškovi ulaska u sustav kvalitete, u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje, troškovi stručne kontrole i certifikacije.

​Također za mikro, mala i srednja poduzeća otvorena su 4 javna poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:

1. Komercijalizacija ​inovacija u poduzetništvu:​

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, ​mala i srednja poduzeća

​I​ntenzitet potpore:​

50% prihvatljivih troškova

​Iznos potpore: 760.000 kuna – 7.600.000 kuna

​Prihvatljive aktivnosti: potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja, troškovi instrumenata i opreme, zgrada, zemljišta​

2. Internacion​alizacija poslovanja MSP-ova

​Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća ​

I​ntenzitet potpore:​ 65% – ​85% prihvatljivih troškova

​Iznos potpore: ​100.000 kuna – 1.000.000 kuna

Prihvatljive aktivnosti: nastupi na međunarodnim sajmovima, prezentacije MSP-a u okviru međunarodnog sajma, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i susretima,​ troškovi istraživanja inozemnog tržišta

3. Certifikacijom proizvoda do tržišta

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća ​

I​ntenzitet potpore:​

65% – ​85% prihvatljivih troškova

Iznos potpore: ​20.000 kuna – 1.000.000 kuna

Prihvatljive aktivnosti: certifikacija​ proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom

4. Povećanje razvoja novih usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja,

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

​I​ntenzitet potpore:​ 45% – 100%​

Iznos potpore: 190.000 – 56.000.000 kuna

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti istraživanja i razvoja, aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj

Natječaj u najavi:

1. Podmjera 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima

Prihvatljivi prijavitelji: mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Prihvatljive aktivnosti: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU osim proizvoda ribarstva; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda; kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Stopa sufinanciranja i iznos potpore: najviše 50.000,00 eura po korisniku potpora iznosi 100%

Indikativni datum objave: 27.10.2017.

2. Podmjera 6.2.1. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva ,fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Prihvatljive aktivnosti: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira, pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu

Iznos i intenzitet potpore: Visina potpore iznosi 50.000 eura po korisniku, a isplata je u 2 rate u razdoblju od najviše 3 godine:

Indikativni datum objave: 14.08.2017.

3. Podmjera 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljive aktivnosti: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda

Intenzitet potpore i način isplate: 15.000 € po korisniku u kunskoj protuvrijednosti (100%-tno financiranje aktivnosti, bez obveze financijskog učešća korisnika).

U najavi: 15.11.2017. – 15.12.2017.

4. Podmjera 6.4.1. – Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredna gosodarstva, fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Prihvatljive aktivnosti: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira, pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda

Intenzitet potpore: Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

Indikativni datum objave: 13.10.2017.

5. Podmjera 8.6. – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije, te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Tip operacije: 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim redovima

Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva, proizvodnja šumske biomase, daljinski prijevoz drva, šumsko uzgojni radovi za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju, izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Intenzitet potpore: do 50%

Iznos potpore: 5.000 – 700.000 EUR-a

Indikativni datum objave: 15.12.2017.

Tip operacije: 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskog preradi drva

Prihvatljivi prijavitelji: obrti, mikrom mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva

Prihvatljive aktivnosti: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja, opreme za predindustrijsku preradu drva, za proizvodnju peleta i briketa, instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija upostupcima pridobivanja drva, izgradnja objekata, kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva i sl.

Intenzitet potpore: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova

Iznos potpore: 10.000 – 1.000.000 EUR-a

Indikativni datum objave: 16.10.2017.

Shodno navedenom dostavljamo Vam popis potrebne dokumentacije za izradu projekta za bespovratne potpore.

Dokumentaciju koju imate pošaljite nam emailom i poštom ili osobno. Dokumentaciju koju u ovom trenu nemate možete dostaviti u hodu izrade projekta.

Nakon sto nam dostavite podatke i dokumentaciju – projekt izrađujemo unutar 10 dana. Ako nešto od dokumentacije nemate kao tipa financijskih podataka, nije toliko bitno jer na popisu je širok popis dokumentacije kako bismo mi za izradu što lakše ušli u srž i napisali projekt.

Po dobivanju potpore sastavljamo izvješća i pravdamo utrošena bespovratna sredstva.

Do sada imamo preko 100 odrađenih projekata uz prolaznost od 80%.

Cijenom i uslugom smo najpovoljnji na tržištu.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.