HEKLANJE

Američki san

Ovaj 30-minutni animirani film na zabavni način prikazuje kako su ljudi obmanuti od strane sistema, ponajprije u SAD-u. “Američki san” svakim danom sve više se udaljuje od Amerikanaca. Interaktivnim humorom “crtić” odgovara na fundamentalna pitanja kako se proizvodi novac, kako funkcionira bankarstvo, zašto cijene rastu itd. Film kronološki vodi gledatelja kroz faze razvoja bankarstva do danas. Saznajte kako je nastao čuveni FED odnosno Federalne Rezerve, tko njime upravlja, kome Amerikanci plaćaju porez te kako banke posjeduju gotovo svakoga.

Osnove upravljanja novcem

Ljudska bića postižu nove visine u gotovo svim sferama života. Posao koji je prije oduzimao dosta vremena sada se može