HEKLANJE

Blokirani poslodavci, mišljenje HZZ-a

Sukladno kriterijima za provođenje mjere potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19 ) može se odobriti poslodavcima koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporom COVID-19 imaju otvoren poslovni račun, te su solventni odnosno imaju u svakom trenutku mogućnost novčanim sredstvima podmiri svoje dospjele novčane obveze.
Ukoliko je protiv poslovnog subjekta kao pravne osobe, poslodavca fizička osoba koja obavlja registriranu poslovnu djelatnost, i fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, pokrenut postupak ovrhe sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 68/18, 02/20, 46/20,47/20, pa je izgubio sposobnost solventnosti tj. imao zabranu isplate i prijenos novčanih sredstava s računa, kao takav ne zadovoljava kriterije za dobivanje potpore za očuvanja radnih mjesta.
Ukoliko je poslodavac podnio zahtjev i sredstva su mu isplaćena, a protiv poslodavaca je u trenutku isplate bio u tijeku postupak ovrhe nad novčanim sredstvima (poslodavac je bio u „blokadi“) te su isplaćena sredstva po mjeri zadržana od strane financijskih institucija, iste će sredstva vratiti na račun Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko poslodavac u međuvremenu postane solventan, odnosno ukoliko poslodavac više nema zapreka za slobodno raspolaganje svojim novčanim sredstvima, poslodavac može podnijeti novi zahtjev za korištenjem potpore za očuvanje radnih mjesta COVID-19 uz ispunjavanje svih ostalih kriterija mjere, a Zavod će izvršiti ponovnu isplatu sredstava na poslovni račun poslodavca.
Prema kriterijima za provođenje mjere COVID-19, a koji su javno dostupni na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, poslodavci su upoznati s činjenicom da Zavod provjerava solventnost poslodavac tj. gubitak solventnosti.

Plamenjača kupusa

Bolest je najštetnija za rasad, odnosno presadnice kupusa. Već se na kotiledonima vidi žućenje i venuće. Ako se to dogodi

Netko nije čuo za Dropbox?

Ako nekim slučajem netko nije čuo za Dropbox dužnost mi je i obveza podijeliti link jer dotični servis je odličan.