HEKLANJE

Broj računa u novoj 2020 od nule ili?

Ne koristim nikakav sustav za račune već svoj custom made u grafičkom programu (paušalni obrtnik sam). Zanima me da li da resetiram broj računa u novoj 2020 na Račun br. 01-2020 ili da nastavim na zadnji u 2019. kao npr Račun br. 235-2020?
Forma racuna xbroj-godina nije dobra forma.
Forma racuna ide broj racuna/poslovni prostor/naplatni uredjaj
Npr: 73/1/1 ili 73-1-1
Znaci forma racuna od dva dijela nije po zakonu. Oznaku poslovnog prostora (u ovom slucaju 1) morate prijaviti na poreznu. Formu definirati internim aktom.
Kreces od 001