Dali moram plaćati davanja ?

Dobar dan, obrtnik sam paušalac, vlasnik i jedini zaposleni u svom obrtu. Predao sam zahtjev za mjere potpore zbog COVID-19 do 07.04.2020. i dobio uplatu na žiro-račun u iznosu 3.250,00 kn. Moje pitanje se tiče davanja za mene kao obrtnika-paušalca: Da li, pošto mi je odobren zahtjev i sjela uplata, moram plaćati davanja (MIO 1.stup =524,52 ; MIO 2.stup = 174,84 ; zdravstveno osig. = 576,97) za taj period dok traje potpora (ožujak, travanj, svibanj) ? Ako da, da li samo djelomično ili u cijelosti ? Da li plaćam i kvartalni porez i prirez (fiksno određen paušalni iznos prema zbroju ukupnih primitaka u prošloj godini )?
Lijep pozdrav, Aleksandar.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.