HEKLANJE

Danas predajem ZP i PDV obrasce, prilozi nisu obavezni?

Izvršio sam uslugu za klijenta unutar EU u prosincu 2019. Danas predajem ZP i PDV obrasce putem e-porezne. Nakon što sam ih popunio, moram li dodavati neke priloge prije slanja, npr. račun kojeg sam ispostavio klijentu, ili prilozi nisu obavezni?
Hvala!
NE

Djeca trebaju vitamine

Svi mi želimo da naša djeca rastu zdrava i da budu što je moguće više zaštićena od dobivanja bolesti i