Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Turizam
Trajanje natječaja 9.1.2017. – 31.12.2017.
Prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća;
Predmet/ svrha Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima.
Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore Potpore za: A)regionalno ulaganje : 1.u korist nove ekonomske djelatnosti
2. ulaganja u materijalnu (pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva , opreme i alata) i nematerijalnu imovinu (upotrijebiti isključivo u poslovnoj jedinici, voditi s kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine)
3. Ulaganje MSP mora se zadržati na mjestu ulaganja3 godine
4. Promjene u proizvodnom procesu ukoliko odgovaraju određenim uvjetima
5. Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
6. Korisnik mora osigurati barem 25% sredstava
B) savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
C) MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
D) usavršavanje: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore -2 milijuna eura po projektu: A) srednja poduzeća60% prihvatljivih troškova, 70% prihvatljivih troškova ako je radnik s invaliditetom ili radnik u nepovoljnom položaju
B)Mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
3. Troškovi predavača i polaznika izravno vezanih za projekt
E) ulaganje za MSP-ove: 1.materijalna i nematerijalna (isključivo za poduzetnika koji prima poticaj, vodi se kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine) potpora poslovnim jedinicama
2. Intenzitet potpore: A) 10%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
B) 20%prihvatljivih troškova za mala poduzeća
3. Prag od 7,5 milijuna eura po poduzetniku
Iznos bespovratnih sredstava Za program je izdvojeno 50.000.000,00 € u razdoblju od 2014. – 2020.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.