EU natječaji

Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 02.06.2017. – 03.07.2017.
Iznosi sredstava 26.666.666 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Predmet/svrha Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
Prihvatljivi troškovi Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
Poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe
Ukupan iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) najviša vrijednost potpore po projektu za početnike 200.000.000,00 HRK (5.000,00 EUR – 1.000.000,00 EUR) do 100.000 EUR
Intenzitet 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, za mlade poljoprivrednikeuvećava se za 20%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanj
info@eu-projekti.com

Potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – Program automatske potpore za kinematografe (EACEA/09/2016) – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Država EU 27, Pridružene države
Tema/ sektor Kultura
Trajanje natječaja 12.02.2016. – 01.08.2017. (Rok za : Proizvodnja – 29. travanj 2016. godine)
Iznosi sredstava 20.200.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Europski kinematografski distributeri, članovi MEDIA
Partneri Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Prihvatljive mjere Stvaranje potencijalnih sredstava razmjernih broju plaćenih ulaznica prodanih tijekom referentnog razdoblja (2015.) za nenacionalne europske filmove u zemljama sudionicama potprograma MEDIA.
Dodatno ulaganje Modul 1.: koprodukciju nenacionalnih europskih filmova;
Modul 2.: stjecanje prava na distribuciju, naprimjer uz pomoć minimalnih jamstava
Modul 3. troškove uređivanja (tisak, sinkroniziranje i podslovljavanje), promocije i oglašavanja
Ukupan raspoloživi proračun 20.200.000,00 EUR (doprinos Unije ne smije premašiti 40%, 50% ili 60% ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o zemlji iz koje potječe film i područje distribucije)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-distribuciju-nenacionalnih-europskih-filmova-program-automatske-potpore-za-kinematografe-eacea092016
info@eu-projekti.com

Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv – NOVO
Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Obrazovanje
Trajanje natječaja 13.6.2017. – 1.9.2017.
Predmet/svrha Povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
Informativna radionica 12. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđeno trajanje je od 10:00 do 15:30 sati. Prijave najkasnije do 4. srpnja 2017. godine na ugovaranje@mzo.hr

Ukupan raspoloživi proračun (maksimalni iznos pojedinom projektu) 158.460.000,00 kuna (6.080.000,00 HRK)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421
ugovaranje@mzo.hr

Drugo izdanje natjecanja „Ideje iz Europe“ (Ideas from Europe) – NOVO
Tema/ sektor Natjecanje
Rok prijave Na nacionalno natjecanje: 15. rujna 2017. godine
Predmet/svrha Skrenuti pozornost na europske poduzetnike kako bi se probile poslovne ideje koje imaju društveni i/ili ekonomski utjecaj
Kriteriji natječaja A) poduzetničko rješenje za globalne izazove; ideja koja ima društveni i/ili ekonomski učinak
B) ideja koja zadovoljava potrebe tržište i građana
C) ideja koja je potvrđena određenim dokazima
D) ideja koju je moguće skalirati (proširiti na druga tržišta, područja)
Broj natjecatelja i žiri Svaka država članica EU odabire jednog poduzetnika s idejom za koju se smatra da zavrjeđuje biti pozvana i predstavljena svijetu. Žiri u Hrvatskoj čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, HAMAG-BICRO-a te nominirani predstavnici partnerskih organizacija.
Tijek natjecanja Proces nacionalne selekcije kreće od elektroničke prijave ideje putem obrasca (dostupan na kraju ovog poziva)
Polufinale: u listopadu 2017. godine, u Tallinnu (Estonija)
Finale: u ožujku 2018. godine u Den Hagu (Nizozemska) finalisti će predstaviti svoje ideje predstavnicima gospodarstva, investitora i institucija iz cijele Europe. Finale će se prenositi globalno u organiziaciji nizozemskih veleposlanstva i putem medija.
Nacionalno natjecanje: u listopadu 2017. godine, na temelju ispunjenog obrasca nacionalni žiri odabire najbolje kandidate za predstavljanje ideje uživo. Osim navedenih kriterija natječaja vezanih za kvalitetu same ideje, na predstavljanju uživo ocjenjivat će se i kvaliteta prezentacije, predstavljanje treba trajati najduže 5 minuta te mora biti na engleskom jeziku
Medijska pokrivenost (prošle godine) 462 visokih gostiju u dvorani Kings Hall (npr. Princ Constantijn, Neelie Kroes, diplomatski predstavnici za MSP, izvršni direktori poduzeća)
75 članaka u tisku (npr. OneWorld, RTL Z, AD Den Haag, Emerce, Management Scope, Die Welt, Faenza Notizie Italy)
TV emitiranja: različita izdanja u nizozemskim poslovnim emisijama (RTL Z, BNR, Nacionalna televizija)
Popratna događanja: 18 inozemnih događanja u suradnji s nizozemskim veleposlanstvima i 4 događanja u Nizozemskoj. Događanje u sklopu izdanja iz 2016. imalo je svoje govornike i sadržaj se prenosio uživo online. Vidi http://tedxbinnenhof.com/viewing-events-row/
TEDx predstavljanja su bila pregledana 10.500 puta u prvih 10 mjeseci.
Poveznica za više informacija i natjecateljsku prijavu http://www.mingo.hr/page/drugo-izdanje-natjecanja-ideje-iz-europe-ideas-from-europe
TEDxBinnenhof se nalazi na: Facebook, Twitter, Flickr i YouTube
„Ideje iz Europe“ se nalazi na: Facebook, Twitter i Vimeo
EU SME Envoys
Promocija poduzetništva –Promoting Entreprise Facebook@EEPA_en – EK kanal na društvenim mrežama za unaprjeđenje politika poticanja malog gospodarstva
Nacionalno natjecanje: bruno.radojica@mingo.hri katarina.jaksic-brcko@mingo.hr
Europsko natjecanje: https://ideasfrom.eu/
Ovdje se prijavite na nacionalno natjecanje za „Ideje iz Europe“.

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – NOVO
Tema/ sektor Ljudski potencijali
Trajanje natječaja 2014.-2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Zainteresirani za ulaganje u ljudski kapital, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšanje učinkovitosti javne uprave
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura – 1,58 milijardi se financira iz proračuna Europske unije, 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih, 15% pokriva RH
Sredstva se dijele na sljedeći način :
1. 34% – Zapošljavanje i mobilnost radne snage
2. 28% – Obrazovanje i cijelo životno učenje
3. 21% – Socijalno uključivanje
4. 12% – Pametna administracija
5. 5% – Tehnička pomoć
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780
www.esf.hr
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Europska unija
Europski socijalni fond

Program ruralnog razvoja 2014.-2020. – NOVO
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 2014.-2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Poticanje razvoja poljoprivrede i sličnih djelatnosti pazeći na zaštitu okoliša i prirode.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 2.383 milijarde eura – 2.026 milijardi eura se financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak pokriva RH
Sredstva se dijele na sljedeći način :
1. 29% – Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama
2. 28% – Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
3. 20% – Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
4. 12% – Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi
5. 8% – Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
6. 3% – Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/program-ruralnog-razvoja-2014-2020
http://ruralnirazvoj.hr/
Program ruralnog razvoja 2014.-2020./Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.