Grad Samobor planira izgradnju bazena

Grad Samobor prijavio je projekt izgradnje bazena na području nekadašnje vojarne na natječaj u sklopu Urbane aglomeracije Zagreb: Revitalizacija brownfield lokacija.

Prilika je to da Grad ostvari najviše 85% potrebnih sredstava, odnosno 47 milijuna kuna europskog novca za izgradnju bazena, a ostalih 15% sredstava morao bi osigurati iz proračuna. Prema projektu novi bazen na području Samobora bio bi olimpijski, dužine 50 m i širine 25 m. Bio bi natkriven, a uz taj bazen bi se nalazio još jedan manji kao i ostali popratni sadržaji. Uz manji vanjski bazen bili bi i sadržaji s ugostiteljskom i ostalom ponudom.

Važno je napomenuti kako je u ovoj godini Grad osigurao preko pola milijuna kuna za uređenje bazena na Vugrinščaku kako bi se osigurali što kvalitetniji uvjeti za korisnike, a osobito djecu. Osim bazena, među najznačajnijim projektima koje Grad želi sufinancirati europskim sredstvima je Centar izvrsnosti Samobor koji bi obuhvatio centar eno – gastronomije i obrtništva sa slastičarnicom i vinskim centrom, start – up centar za obrte i centar za posjetitelje. Projekt je procijenjen na 30 milijuna eura.

Europskim sredstvima planira se urediti dječje igralište uz Dječji vrtić u Galgovu i opremiti objekt, a u pripremi je i niz manjih projekata iz područja društvenih djelatnosti, kao i projekt daljnjeg uređenja Rudnika sv. Barbara u Rudama.

Volimo heklanje!

Heklanje ili kukičanje je postupak pravljenja tkanine od vune ili konca. Heklanje je slično štrikanju sastoji od provlačenja konca ili vune jedno kroz drugo.

Heklanje se razlikuje od štrikanja po tome što je u heklanju samo jedna petlja aktivna i što se koristi samo jedna heklica.

Pročitajte više o heklanju.

Lajk za Heklanje