HZZ-OMOGUĆENO KORIŠTENJE POTPORE ZA TRAVANJ I SVIBANJ POSLODAVCIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST SEZONSKOG KARAKTERA

HZZ je objavio da je uvažavajući prijedloge poslodavaca: HUP-a, HGK i HOK-a Upravno vijeće 6. svibnja 2020. g. donijelo odluku o izmjenama kriterija za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom – ažurirana provedbena uputa može se vidjeti na poveznici: https://mjera-orm.hzz.hr/media/wl0bsw1c/hzz-provedbena-dokumentacija-potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-070520.pdf

Izmjenama je omogućeno korištenje potpore za travanj i svibanj 2020. poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, uz uvjet da su do 29. veljače 2020. registrirali djelatnosti i izvršili prvu prijavu u sustav osiguranika HZMO- a, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Navedeno se ne odnosi na iznajmljivače privatnog smještaja kao niti na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Zahtjevi za dodjelu potpore poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera iznimno će se zaprimati do 15. svibnja 2020., a potpora će se odobravati za travanj i svibanj.

Ovi se zahtjevi predaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail pisarnice područnog ureda prema sjedištu poslodavca.

Korištenje mjere omogućeno je i osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 127/2019) ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

Također, osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, evenata i sl., ostali bez izvora prihoda mogu koristiti mjeru ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Detaljnije informacije o izmjenama i načinima podnošenja zahtjeva dostupne su na web odredištu mjera-orm.hzz.hr

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore kako slijedi:

dokaze o isplati plaće za 04/2020 koja je isplaćena u 05/2020 dostaviti najkasnije do 5. lipnja 2020.
dokaze o isplati plaće za 05/2020 koja je isplaćena u 06/2020 dostaviti najkasnije do 5. srpnja 2020.
Dostava je moguća isključivo preko online aplikacije na ovoj poveznici , a dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.