JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Međimurska županija
Trajanje natječaja 12.6.2017. – 30.11.2017.
Prihvatljivi partneri Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
„Jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Međimurske županije.
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza
Prihvatljive aktivnosti/ Iznos bespovratnih sredstava/ Intenzitet 1. Ekološka poljoprivreda:
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

2. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza:
Subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.
Do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna
Ukupan iznos bespovratnih sredstava 950.000,00 kuna
Maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 15.000,00 EUR
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://medjimurska-zupanija.hr/2017/06/12/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-ekolosku-poljoprivredu-i-iskorjenjivanje-artritisa-encefalitisa-koza/

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.