Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji 1. Mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva.
2. Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu
3. Ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od 1, a duže od 3 godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu, mora imati sjedište odnosno prebivalište na području Županije i ulaganje mora biti na području Županije.
4. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000 do 7.999 eura.
Predmet/ svrha Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.