Javni poziv za dodjelu potpora za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 1.1.2017 – 31.10.2017
Prihvatljivi prijavitelji Podnositelji prijave koji su u cijelosti opravdali dosadašnje namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna
Predmet/ svrha Prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2017. godinu za izradu dokumentacije za provedbu mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Prihvatljive aktivnosti A) Prihvatljiva ulaganja: 1. Troškove investicijskih i drugih studija, te drugih pripremnih dokumenata
2. Troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i studija
izvodljivosti
3. Druge dokumentacije za čiju izradu se utvrdi potreba prilikom izrade dokumentacije iz
Prethodne točke
4. Troškove pdv-a ukoliko korisnik nije upisan u registar obveznika pdv-a.

B) Prihvatljiva građenja: 1. Vatrogasnog doma i spremišta
2. Društvenog doma/kulturnog centra
3. Turističkog informativnog centra
4. Dječjeg igrališta
5. Sportske građevine
6. Objekte za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
7. Rekreacijske zone na rijekama i jezerima
8. Biciklističke staze i trake
9. Tematske putove i parkove
10. Građevine za ostvarivanje njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu
11. Javne zelene površine (parkovi i slično)
12. Pješačke staze
13. Pješačke zone
14. Otvorenog odvodnog kanala koji nije sastavni dio ceste
15. Groblja (komunalne infrastrukture i prateće građevine)
16. Tržnice
17. Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz)
Najviši iznos potpore/ Intenzitet 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 250.000,00 kuna

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.