Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu – s uvrštenim izmjenama

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Istarska županija
Trajanje natječaja 9.5.2017. – 30.10.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva
Predmet/ svrha Promicanje poduzetništva na području Istarske županije
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje: 1. Izradu poslovnih planova/investicijskih programa
2. Nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja poduzetnika
3. Bankarske usluge za obradu kredita
4. Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno – tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.)
5. Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)
6. Nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta ili trgovačkog društva,(potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara)
7. Dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i
informatičko obrazovanje
8. Izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala
B) Subvencioniranje nabave nove opreme – Troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti
Iznos bespovratnih sredstava/ Intenzitet A) Najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 10.000,00 kuna – Maksimalno do 50%
B)1. Najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 10.000,00 kuna – Maksimalno do 50%
2. Ukoliko je tvrtka registrirana za Područje C – Prerađivačka industrije kupuje opremu koja se koristi za proizvodnju najniži iznos potpore iznosi 5.000,00 kn,a najviši 25.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5013

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.