Javni poziv za tekući projekt T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko-križevačke županije
Predmet/ svrha Legalizacija izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi
Prihvatljive aktivnosti 1. Potrebno je priložiti račun ovlaštenog projektanta i geodete, te Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije
2. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Zahtjev za subvencioniranje podnosi se jednom godišnje
Iznos bespovratnih sredstava 100.000,00 kuna
Intenzitet 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projek-t-100032-subvencija-poljoprivrednicima-izrada-dokumentacije-za-legalizaciju-izgradenih-gospodarskih-objekata-u-poljoprivredi-na-podrucju-koprivnicko/

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.