Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem, odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu
Prihvatljive aktivnosti 1. Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
2. Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
4. Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije
5. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak
Iznos bespovratnih sredstava 100.000 kuna – do 10.000 kn po korisniku
Intenzitet 30%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100054-potpora-male-vrijednosti-za-zdravlje-i-jacanje-genetskog-potencijala-u-stocarstvu-2/

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.