KNJIGA POPISA

Popis robe je obavezna evidencija u trgovini. Sukladno članku 27. Zakona o trgovini, trgovac mora za obavljanje trgovine na malo u svakoj prodavaonici i nekom drugom izdvojenom prodajnom mjestu voditi poseban popis koji sadrži podatke o nabavi, prodaji i cijeni robe. Poseban popis se vodi stalno i dnevno i mora se nalaziti u prodavaonici i na izdvojenom prodajnom mjestu za vrijeme poslovanja.

Popis robe se sastoji od:
– Primke – zaduženja za vlastitu robu (Obrazac PKV),
– Primke – zaduženja za tuđu robu (posredovanje i Obrazac PKT) i
– Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (Obrazac KP),

Trgovac na malo vodi evidenciju o prometu robe propisanu člankom 20. Zakona o trgovini i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (Nar. Nov., br. 98/96. i 79/02.). Evidencija se vodi u obliku knjige popisa o nabavi, prodaji i cijeni robe te o obavljenom posredovanju u prometu robe. Obveznik vođenja knjige popisa je trgovac na malo, te svaki proizvođač koji svoje proizvode prodaje na malo. Prema Pravilniku koji se primjenjuje od 1. srpnja 2002. godine, knjiga popisa više se ne mora ovjeravati a može se voditi:

– u obliku uvezane knjige,
– putem računala (u prodajnom objektu ili izvan njega), ili u
– slobodnim listovima s tim da svaka stranica mora biti označena rednim brojem te uvezana za svaku poslovnu godinu.

Ako se knjiga vodi putem računala koje se nalazi u prodavaonici ne mora se Dnevno izlistavati, osim na zahtjev gospodarskog inspektora koji dođe u kontrolu. Međutim, knjiga popisa se obvezno mora izlistati na kraju poslovne godine i uvezati. Knjiga popisa obavezno se vodi za prodaju na malo u: prodavaonicama, na tržnicama, putem pošte, na klupama, na kioscima, za prodaju u prostorijama kupca, za prodaju putem automata, televizije, pokretnih prodavača, za prigodnu prodaju na priredbama, sajmovima i izložbama. Trgovac koji trgovinu obavlja bez prodajnog mjesta knjigu popisa može knjigu popisa zadržati u svojem sjedištu. Ako se prodaja obavlja povremeno izvan prodavaonice, trgovac mora imati presliku primke-zaduženja za robu koja je uvedena u popis robe koji se drži u prodavaonici. Obveznici vođenja knjige popisa su i trgovci koji obavljaju posredovanje u trgovini na malo. Posredovanjem se smatra kada trgovac na malo prodaje robu u svoje ime, a za tuđi račun (komisiona prodaja) i kada prodaje tuđu robu u tuđe ime i za tuđi račun (zastupanje franchising). Ako se u istom prodajnom objektu obavlja prodaja vlastite trgovačke robe i komisiona prodaja evidencija se vodi u jednoj knjizi popisa.

Knjigu popisa ne vode obrtnici registrirani za trgovinu na veliko. Prema odredbama starog Pravilnika knjiga popisa se mogla voditi putem računala samo ako se računalo nalazilo u prodajnom mjestu. Novina je (od 1. srpnja 2002. godine) da se knjiga popisa koja se vodi putem računala može voditi i izvan prodavaonice (u sjedištu trgovca ili u nekom knjigovodstvenom servisu), ali u ovom se slučaju u prodavaonici moraju najkasnije na početku idućeg radnog dana izlistati podaci koji se vode u računalu. Svaka stranica izlistane knjige popisa mora biti označena rednim brojem te na kraju godine mora biti uvezana. Vodi se po načelima urednosti i točnosti, a podaci se unose kronološkim redom. Unos podataka obavlja se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Svaka se stranica zbraja i zbroj se prenosi na sljedeću stranicu kao prijenos sa prethodne stranice.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.