HEKLANJE

Koje su razlike između telefona koji prikazuju videozapise i fotografije?

Razlučivost LCD zaslona ovih telefona mnogo je veća od ostalih telefona. Razlučivost je vrlo važna kod digitalnih fotografija i videozapisa. Na primjer, što je veći broj točaka koje u digitalnim fotoaparatima nazivamo pikselima, to je bolja kvaliteta. ako slikovnu poruku (MMS) pošaljete na standardni telefon, čak i tako, ne možete je vidjeti jer zaslon telefona nije odgovarajuće razlučivosti.
Naravno, softver i hardver spomenutih telefona također se razlikuju, ali najveća je razlika u tome što je zaslon telefona kvalitetniji.