Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 09.12.2016. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 15.128.235 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive)
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014) : Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014) : Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C)Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis) : Priprema natječajne dokumentacije, Upravljanje projektom, Informiranje i vidljivost i Revizija projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 114.000.000,00 kuna (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02
info@eu-projekti.com

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.