Manager proizvodnje, tko je to i što je njegova zadaća?

Manager proizvodnje se bavi organizacijom proizvodnje roba i usluga. Sve što obučete, jedete, upotrebljavate ili koristite kao proizvod ili uslugu rezultat je rada menadžera proizvodnje koji nadgleda alokaciju radnih procesa, prati rasporede i troškove proizvodnje donosi trenutne prilagodbe procesa i koordinira sva primanja sirovih materijala ili isporuku gotove robe.
Manager proizvodnje (PM) se bavi logistikom, tehnikama i metodama potrebnim da se postignu ciljevi poslovanja u odnosu na kvalitetu i količinu isporučene robe, rokove i troškove. U ovom programu polaznici uče upravljanje zalihama, planiranje potreba za materijalima i proizvodnim resursima, projektiranje sustava i procesa, analiziranje poslova i terminiranje proizvodnje i projekata, planiranje i upravljanje distribucijom roba do prodavaonica.
– Analiza i projektiranje poslovnih procesa
– Planiranje i upravljanje proizvodnjom
– Planiranje i upravljanje procesom usluga
– Planiranje, koordinacija i upravljanje projektima razvoja proizvoda i usluga
– Upravljanje nabavom
– Upravljanje logistikom i distribucijom roba i usluga
– Upravljanje kvalitetom proizvoda i usluga

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.