Match tehnika ribolova

Kad govorimo o tzv. mach tehnici, riječ je o tehnici ribolova s plovkom koja je rođena u Velikoj Britaniji, ne samo kao natjecateljska tehnika u lovu ribe udicom na plovak, već prije toga kao način ribolova na tamošnjim ribnjacima i jezerima. Odlike match tehnike ogledaju se u tome da ona omogućuje ribolov na srednjim i velikim daljinama, daleko od obale, fi nim sustavima i po teškim vremenskim prilikama. Primjerice vjetru i valovima na vodi, kada je npr. ribolov direkt štapovima veoma težak i(li) gotovo nemoguć.

Match tehnikom se uspješno podjednako mogu loviti i sve vrste manjih bijelih riba, ali i onih krupnih, od deverike, krupatice do linjaka i šarana, pa i manjih amura. Tehnika je prepoznatljiva po karakterističnom priboru koji se sastoji od match štapa, brze role i na sustavu montiranog karakterističnog plovaka, tzv. wagglera koji može biti otežan ili ne otežan.

Otežani imaju u svom nosečem – baznom dijelu ugrađene olovne pločice, a oni za daleke izbačaje i krilca na vršnom dijelu, poput pikado strelica. Uzica – najlon provlači se samo kroz donji, bazni dio plovka. Štap za match ribolov može biti teleskopski, ali karakteristični su dvodijelni ili trodijelni štek štapovi težine bacanja od 5-15 grama pa do onih teških za izbačaje i preko 30 grama težine. Radi se o štapovima koji imaju akciju vrhom, koji je čvrst i brz. Match role prepoznatljive su po brzom prijenosu (najčešće 5,5:1), plitkom kalemu na koji stane u prosjeku 120 m najlona promjera do 0,20 mm i relativno maloj težini same role (cca. 250 grama).

Naravno, kao i ostale tehnike i ova se može podijeliti za laki, srednji i teški ribolov (ovisno o veličini ribe koja se lovi i uvjetima na vodi) pa su adekvatno tome i drugačije karakteristike pribora. S obzirom da se ovom tehnikom lovi na većim daljinama, eliminacija negativnog utjecaja npr. vjetra i valova, postiže se time da se koristi tonući najloni. Otežani waggler plovak omogućuje da se match štapom precizno i daleko zabaci udica s mamcem. Zatim se pričeka da udica padne na željenu dubinu, vrh štapa se uroni u vodu i s nekoliko brzih okretaja ručice role potapa se najlon u cijeloj dužini od vrha štapa do plovka. Match ribolov je veoma zanimljiv i može biti veoma učinkovit s puno ulovljene ribe. Od dodatne opreme zahtijeva nosač za štap, ukoliko ga ribolovac ne namjerava cijelo vrijeme držati u ruci, stolac za ribolovca i podmetač za prihvat ribe. U komplet ide i praćka za daleko izbacivanje primame odnosno kugli hrane i mamaca, jer ju je rukom nemoguće precizno i točno baciti na područje ribolova.

U match tehnici najčešće se lovi manjim udicama veličine od br. 20 do 12. Od mamaca se najčešće koriste crvi, ver de vasi, gujavice, ali može se loviti i kukruzom i sličnim čvrstim mamcima koji neće ispasti prilikom zamaha štapom pri zabacivanju. Izbor mamaca, naravno, ovisi o vrstama ribe koje se ovako love.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.