Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinanciranje

Ministarstvo poduzetništva i obrta – dodjela sredstava po projektu “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu”. Rok 31. 12. 2020. odnosno do iskorištenja sredstava. Ministarstvo poduzetništva i obrta – dodjela sredstava po projektu “Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP”. Rok 31. 12. 2020. odnosno do iskorištenja sredstava.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Pozive na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna u okviru natječaja „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. Sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine. Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Minimalni iznos potpore za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju iznosi 500.000 kuna, a ne može biti veći od 5.000.000 kuna. Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili na poveznici Ministarstva poduzetništva i obrta:
http://www.minpo.hr/UserDocsImages/AA1%20-%20EU%20NATJE%C4%8CAJ%20ZA%20PROIZVODNJU/P1_3d1.1.1.zip
http://www.minpo.hr/UserDocsImages/AA1%20-%20EU%20NATJE%C4%8CAJ%20ZA%20PROIZVODNJU/P2_3d1.1.2.zip

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. Rok 29. svibnja 2015.
Korisnici sredstava:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna
– ostale pravne osobe koje vode profitno računovodstvo (kao obveznici poreza na dobit ili na dohodak);
http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU9%202015.pdf

– APPRRR – dodjela potpora za razminiranje poljoprivrednog zemljišta. Rok 15.05.2015.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2724850.html

APPRRR – dodjela sredstava vinarima za Promidžbu na tržištima trećih zemalja. Rok 30.04.2015.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2723255.html

– APPRRR – dodjela potpora za Podmejru 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” za područja sukladno odlukama o proglašenju elementarnih nepogoda (Županije: BPŽ, DNŽ, KZŽ, IŽ, KŽ,KKŽ). Rok 10.06.2015.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2723259.html

– APPRRR – NATJEČAJ za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave «.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2712288.html

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.