HEKLANJE

Napravite prečicu pomoću .bat datoteke

Da biste pokrenuli DOS emulator na sadašnjim Windowsima kliknite na Start – Run i u dijaloški okvir napišite „cmd“, pritisnite Enter i otvara se Command prompt u koji direktno upisujete DOS naredbe. Tipična naredba koju i danas ovdje upisujemo je „ipconfig /all“ za provjeru dodijeljenih IP adresa računala.
Kada upišete više naredbi one se izvode točno onim redoslijedom kako su napisane. Sada ćemo na praktičnom primjeru pokazati kako DOS naredbe napisane u Notepadu i spremljene kao Batch file (ekstenzija .bat) mogu biti iznimno korisne u svakodnevnom korištenju računala. Na primjer, ako želite pokrenuti više programa samo sa jednim klikom miša na desktopu, otvorite Notepad i napišite staze do izvršnih datoteka programa za koje želite da se pokrenu. To bi otprilike izgledalo ovako:
rem pokretanje više programa odjednom
“C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe”
“C:Program FilesWindows Media Playerwmplayer.exe”
“C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12OUTLOOK.EXE”
exit
Nakon što ste naveli programe za pokretanje, snimite datoteku na desktop u obliku neko_ime.bat (pazite na nastavak) i odaberite ikonu po želji. U našem primjeru sa jednim klikom miša se pokreću Internet Explorer, Windows Media Player i Outlook Express. Navodnici su obavezni kod staza koje u nazivu imaju razmak između riječi, a „exit“ naredba zatvara prozor Command prompta nakon što se svi programi uspješno pokrenu.
Sigurno se pitate zar nije jednostavnije sve odvući u Startup mapu i stvar je riješena jer će se tako svi programi pokrenuti sa podizanjem Windowsa? Nije tako, jer u tom slučaju bi se kod logiranja bilo kojeg korisnika pokretali navedeni programi, a mi to u ovom slučaju ne želimo, nego ih želimo pokrenuti baš onda kada mi to želimo.