NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Županija Sisačko-moslavačka
Trajanje natječaja 13.3.2017 – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji 1. Subjekti malog gospodarstva – obrti, trgovačka društva i zadruge
2. Prednost – novo zapošljavanje
3. Najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit
4. Ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0
5. Reguliran dug prema državi
Partneri Jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko – moslavačke županije i poslovne banke koje su prihvatile partnerstvo i koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.
Predmet/ svrha Razvoj povoljnog financijskog okruženja na području Sisačko-moslavačke županije te omogućiti gospodarstvu, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i drugima, jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšava pokretanje novih poduzeća te širenje i rast poslovanja postojećih.
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, izgradnja, uređenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
2. Kupnja opreme ili dijela opreme (strojevi, uređaji, vozila i dr.)
3. Kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti
4. Refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene
5. Obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita
6. Dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) (kredita) 100.000.000,00 kuna (50.000,00 kuna i nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj
sposobnosti poduzetnika)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/232-natjeaj-za-dodjelu-poduzetnikih-kredita

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.