Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost i tehnologija, Ostalo
Trajanje natječaja 20.06.2017. – 01.10.2017.
Iznosi sredstava 3.333.360 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Ostalo, Fizičke osobe;
Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama, zajednički korisnik, znanstveno tijelo.
Predmet/ svrha Aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.
Prihvatljive troškovi/ aktivnosti Nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja:
1. Novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš;
2. Nove ili značajno poboljšane opreme;
3. Novih ili značajno poboljšanih proizvoda;
4. Novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.
Iznos bespovratnih sredstava 3.333.360,00 EUR
Intenzitet Po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 100.000,00 EUR.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-1-inovacije
info@eu-projekti.com.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.