Natječaj za potporu povećanja stočarske proizvodnje u KZŽ za 2017.g

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Županija Krapinsko – zagorska
Trajanje natječaja 23. ožujak 2017. – 31. listopada 2017.
Prihvatljivi partneri 1. Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji
2. Upisan kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva
3. Nabaviti minimalno 4 grla od kojih 1 grlo može biti rasplodni bik.
4. Maksimalan broj grla junica nije ograničen dok je nabava rasplodnog bika ograničena na 1 grlo.
5. Nabaviti pasminu stoke koja može boraviti na otvorenom tokom cijele godine te ih je dužan držati na otvorenom i osigurati adekvatne uvjete koji su potrebni za takvu vrstu uzgoja.
6. Kupiti grla koja su propisno označena odnosno markirana te se vode u JRDŽ.
7. Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2017. godine
8. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
Predmet/ svrha Povećanje broja stoke na području Krapinsko-zagorske županije
Prihvatljive aktivnosti Kupnja stada, odnosno nabava junica i rasplodnog bika (sustav krava-tele).
Najviši iznos potpore 50.000,00 kuna po korisniku
Intenzitet Do 75% ukupne prihvatljive aktivnosti
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.kzz.hr/natjecaj-potpora-povecanje-stocarske-proizvod-2017

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.