Nikola Tesla prijavio svoje prve pronalaske

20. 10. 1887. Nikola Tesla je u New Yorku prijavio svoje prve pronalaske i patentirao ih. Bio je to početak revolucije u elektrotehnici. Zaštitu na sedam osnovnih patenata Tesla je dobio iduće, 1888. godine. Njima je taj velik pronalazač zaštitio otkriće obrnutog magnetskog polja, otkriće višefazne izmjenične struje, pronalazak asinkronog motora, način izrade višefaznih motora, generatora i transformatora. Upravo pronalazak asinkronog motora prvo je veliko Teslino djelo koje mu je, iako sa zakašnjenjem, donijelo svjetsku slavu. Uslijedila je njegova borba za uvođenje izmjeničnih struja te je 1896. izgrađena prva električna centrala izmjenične struje. Tesla je idućih godina postao znanstvenik svjetska glasa. Gotovo svake godine prijavljivao je nove patente, tako da ih je ukupno bilo više stotina.
*Izvor: http://www.hrt.hr/arhiv/ndd/

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.