HEKLANJE

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije organizira seminar na temu „RAČUNOVODSTVO ZA OBRTNIKE“.

Seminar će se održati 1. prosinca 2015. godine u 9,00 sati u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35/II
(moguća je promjena mjesta održavanja seminara prema broju najviše prijavljenih obrtnika)
Teme seminara su:
KRAJ GODINE JE BLIZU – VRIJEME ZA OBRAČUN JE SAD
– Kraj godine – što bi trebali učinit ?
– Poslovne knjige i evidencije
– Što je prihod ?
– Porezno priznati troškovi
– Umanjenja porezne osnovice
– Osnove poreza na dohodak
– Porez na dobiti – Kada ?
– Redovno ili paušalno oporezivanje
– Porez na dodanu vrijednost – PDV-K obrazac ?
– Načelo blagajne
– Otpis, inventura i sve od čega vas boli glava
– Zaposleni u obrtu – evidencije i potvrde
… I sve ostalo što vas zanima ili muči
Seminar je za obrtnike besplatan, a za ostale sudionike seminara kotizacija je 200,00 kuna (OPG, j.d.o.o., d.o.o.).
Rok prijave je 27. studenoga 2015. godine. Svi zainteresirani sudionici svoje prijavnice mogu dostaviti u Obrtničku komoru Osječko-baranjske županije na e-mail ok.osijek@hok.hr ili fax. 310-161 do 27. studenoga 2015. godine.
Prijavnica – Računovodstvo za obrtnike