Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost, Industrijsko, Ostalo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe – za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa svojom matičnom institucijom.
Prihvatljivi partneri Minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.
Predmet/ svrha Jačanje položaja EU u znanosti, Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama i za rješavanje izazova kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijenaobnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.
Prihvatljive aktivnosti provode se kroz “Izvrsna znanost” : A) Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
B) Buduće i nadolazeće tehnologije(FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
C) Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnojmobilnosti
D) Istraživačke infrastrukture(RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture
„Industrijsko vodstvo“ : A)„Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama” (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.
B) Malo i srednju poduzetništvo : 1. „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost
2. „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.
„Društveni izazovi“ : A)Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
B) Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
C) Sigurna, čista i učinkovita energija
D) Pametni, zeleni i integrirani promet
E) Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
F) Uključiva inovativna i promišljena društva
G) Sigurna društva
Mogućnosti za male i srednje poduzetnike Namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“
Posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ – „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima
Pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija(FET)
Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.
Obzor 2020. pojednostavljuje pravila te se to očituje kroz: A) Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
B)Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove
C)Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija
D) Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
E) Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
F) Jednostavnija pravila za financiranje
G)Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije
H) Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva
Iznos bespovratnih sredstava – Ukupno
A) Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od
B) Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa
C) Pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani 78,6 milijardi eura
A)24,598 milijuna eura
B)17,938 milijuna eura
C)31,748 milijuna eura
Intenzitet Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje)
Bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)
Aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)
Sufinanciranje aktivnosti (co-funding)
Nagrade
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/obzor-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.obzor2020.hr/
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.