HEKLANJE

Od 6. lipnja 2016. počinje primjena SEPA pravila u Republici Hrvatskoj

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je područje u kojemu platitelji mogu zadavati i primati plaćanja u eurima, prema istim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, bez obzira na to gdje se nalaze.
Odnosi se na tehničke standarde i pravila izvršavanja platnih transakcija u eurima, ali se SEPA pravila, uvažavajući sve specifičnosti karakteristične za nacionalni platni promet, primjenjuju i na platne transakcije u kunama od 6. 6. 2016. za kreditne transfere, odnosno od 1. 2. 2017. za izravna terećenja.
Istovremenom primjenom SEPA standarda na plaćanja u svim valutama, stvoreni su tehnički preduvjeti za jednostavnije buduće uvođenje eura te postignute uštede u prilagodbi cjelokupne financijske infrastrukture.
U ponedjeljak, 6. lipnja 2016. počinje izvršenje SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj: Nacionalni klirinški sustav (NKS), platni sustav za obračun platnih transakcija u kunama, počinje s obračunom platnih transakcija u novom formatu – ISO 20022 XML, prema Pravilima HRK SCT sheme. S radom započinje EuroNKS – platni sustav za obračun platnih transakcija u eurima koje će se provoditi u istom ISO 20022 XML formatu – prema pravilima eurske SCT SEPA sheme za kreditne transfere.
Klijenti – poslovni subjekti koji su naloge podnosili putem tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja (HUB zbrojni nalog), počet će zadavati naloge za plaćanje u novom formatu: SEPA XML poruka pain.001.
Više o SEPA pravilima platnih transakcija pročitajte na letku SEPA – u prilogu.
Više informacija možete pronaći na www.sepa.hr

Sportsko donje rublje

Obično, započinjući novu sportsku sezonu, djevojke pokušavaju obnoviti svoju sportsku formu. Istodobno, zaboravljaju promijeniti uobičajeno donje rublje za sportske kolege.