OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).
Dodatnih 15 % sredstava financira RH te se budžet penje na 8,081 milijardi eura od toga budžet se dijeli nasljedeći način : A) Zaštita okoliša, prometna infrastruktura i prilagodba klimatskim promjenama – 3,5 milijardi eura
B) Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko ugljično gospodarstvo i obrazovanje – 2,7 milijardi eura
C) Podrška malim i srednjim poduzećima i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije – 1,94milijardi eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europska unija
fondovi@mrrfeu.hr

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.