POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) ZA LISTOPAD – PROSINAC

Upravno vijeće Zavoda donijelo odluku o izmjenama i dopunama uvjeta korištenja mjera. Uvedena je nova mjera koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici. Izmijenjena je visina iznosa potpore u potpori za skraćivanje radnog vremena, a uvedena je i izmjena u mjeri Obrazovanje i osposobljavanje. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac Ovom potporom zamjenjuje se dosadašnja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan prosinac, te Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici. Potporu će, osim poslodavaca iz određenih sektora, moći koristiti i svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost.

Visina potpore

Zavod će za ovu mjeru isplaćivati:

– iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
o od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn
o od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn
o od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn
o od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn
o od 60% i više – 4.000,00 kn

-doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore
Kod poslodavaca koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

– 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana

– 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje

– doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Potpore za skraćivanje radnog vremena

Izmjena se odnosi na visinu potpore koja se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.

Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Ukoliko poslodavac radnika koji ima skraćenje veće od 70% prijavi na potporu, razlika iznad 70% za skraćenje odnosno općenito prekid/izostanak rada zbog kojeg radnik nije kriv ide na teret poslodavca koji te sate plaća kao da je radnik radio.
Radi fleksibilnijeg provođenja mjere, izmjenama je ukinuta obveza dostave tjednih rasporeda radnog vremena za svakog pojedinog radnika.

Detaljnije informacije sa svim navedenim uvjetima provedbe bit će dostupne na stranici mjera-orm.hzz.hr

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.