Potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda. Potpore za proširenje poslovanja su potpore koje se dodjeljuju poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te su dokazali da su ispunili sve obveze prema zavodu

CILJ MJERE

a) Potpore za samozapošljavanje

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

b) Potpore za proširenje poslovanja

Financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće poslovanje

TRAJANJE MJERE 12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

a) Potpore za samozapošljavanje
do 100.000,00 kn

b) Potpore za proširenje poslovanja
do 55.000,00 kn

mjere.hr

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.