Povjerenik za otpad

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) čl. 46., pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba, dužna je imenovati povjerenika za otpad i njegova zamjenika. Povjerenik za otpad mora biti u radnom odnosu kod pravne osobe koja zapošljava 50 i više osoba.
Povjereniku se radi obavljanja obveza, mora osigurati dostatno vrijeme tijekom radnog vremena, mogućnost stručnog informiranja, usavršavanja i odgovarajuća sredstva za rad.

Povjerenik je dužan nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi, organizirati provedbu propisa o otpadu, savjetovati vlasnika/odgovornu osobu. Pravna osoba, odnosno poslodavac dužna je dostaviti informaciju o imenovanju povjernika i zamjenika Agenciji za zaštitu okoliša. Povjerenik za otpad, zamjenik, odnosno osoba odgovorna za gospodarenjem otpadom, dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode, o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom. Ministarstvo izdaje potvrdu sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom na rok od 5 godina.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba koja je proizvođač otpada i koja zapošljava 50 i više osoba, a ne imenuje povjerenika za otpad i njegova zamjenika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.