Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 250.000.000,00 KN

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Grad Zagreb
Trajanje natječaja 07.08. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave
Predmet/ svrha Nabava dugoročnog kredita u iznosu od 250.000.000,00 kn za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu.
Prihvatljive troškovi Kriterij odabira ponude – Najniža cijena ponude
Iznos bespovratnih sredstava 250.000.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.zagreb.hr/poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-nabavu-dugorocnog-/113173

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.