Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 2014.-2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Poticanje razvoja poljoprivrede i sličnih djelatnosti pazeći na zaštitu okoliša i prirode.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 2.383 milijarde eura – 2.026 milijardi eura se financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak pokriva RH
Sredstva se dijele na sljedeći način :
1. 29% – Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama
2. 28% – Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
3. 20% – Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
4. 12% – Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi
5. 8% – Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
6. 3% – Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/program-ruralnog-razvoja-2014-2020
http://ruralnirazvoj.hr/
Program ruralnog razvoja 2014.-2020./Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.