Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i srednjim poduzećima.
Struktura programa A) Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.
1. Instrument kapital za rast (EquityFacility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
2. Instrument za garancije zajmova (LoanGuaranteeFacility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
B) Enterprise Europe Network je “one-stop-shop” za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.
C) Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.
Biti će uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica
D) Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima.
E) COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/cosme
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.