HEKLANJE

Promjena knjigovodstvenog servisa

Ponekad, kada iz određenog razloga više niste zainteresirani za usluge knjigovodstvenog servisa koji vas prati u poslovanju, dođe vrijeme za njegovom promjenom. Iako se možda u početku čini da je to kompliciran i dugotrajan postupak, to ne mora biti tako.

Sama promjena knjigovodstva ne mora uopće biti komplicirana, no važno je znati što treba napraviti. Ono što svakako trebate napraviti je sljedeće: Novo odabranom knjigovodstvu trebate dostaviti početna knjigovodstvena stanja za prethodnu godinu, kao i svu poslovnu dokumentaciju iz tekuće godine. Novo odabrani knjigovodstveni servis treba unijeti sve dokumente od početka godine kao i nastaviti s obradom dokumenata od datuma prelaska. Kod promjene knjigovodstva, sigurno ćete se zapitati naplaćuje li se sama promjena knjigovodstvenog servisa posebno?Činjenica je da novi knjigovodstveni servis mora unijeti sve vaše dokumente od početka godine. Također, mora i obraditi sve navedene dokumente. Usprkos tome, najčešće se plaća samo ugovorena naknada od datuma početka korištenja knjigovodstvenih usluga novog servisa. No naravno, da biste bili sigurni – prije same promjene dobro se informirajte kod knjigovodstvenog servisa kod kojeg želite prijeći.

Općenito prevladava mišljenje da je najbolje mijenjati knjigovodstvo na početku ili kraju kalendarske godine. No to uopće ne mora biti tako. Činjenica je da je kraj stare kalendarske godine i početak nove godine vrijeme kada svi knjigovodstveni servisi imaju znatno veći obujam posla zbog završnih računa i poreznih prijava.

Kada bi onda bilo idealno vrijeme za prelazak u novi knjigovodstveni servis?

Ako vam novi knjigovodstveni servis ne naplaćuje dodatno obradu dokumentacije od početka godine do prelaska, najbolje vrijeme za prijelaz je prva polovica nove poslovne godine. Na taj način izbjegavate potrebu koordinacije između novog i starog knjigovodstvenog servisa u vrijeme završnih računa, što znatno olakšava sami prelazak.

Početak DIY

Posjedovanje pravog alata pri ruci bitno će utjecati na to koliko je posao lak i kakve rezultate postižete. No, vrijedno