HEKLANJE

Prva transplantacija srca sa čovjeka na čovjeka

U Capetownu u Južnoafričkoj Republici tim kirurga, predvođen doktorom Christianom Barnardom, 3. prosinca 1967. godine izveo je prvu transplantaciju srca sa čovjeka na čovjeka. Pacijent, Louis Washkansky, umro je nakon 18 dana od upale pluća, no bila je to revoulcija u medicinskoj znanosti, jer je od od 1905. izvršeno samo nekoliko pokušaja na životinjama.