Sjetva i njega nasada graha

Sjetva graha počinje drugom polovicom travnja kad se temperatura zadrži na oko lO°C drugom polovicom travnja kad se temperatura zadrži na oko lO°C.
Razmaci sijanja se mijenjaju prema tipu graha:
– patuljasti grah se sije u redove udaljene 40-60 cm, a na redove u razmacima od 4-5 cm; imajte na umu da će se kasnije biljke prorijediti kako bi među njima ostao razmak od 15- 20 cm;
– grah penjačica sije se u redove udaljene 80-100 cm, a na redove u razmacima od 20-40 cm.
U slučaju sijanja u džepiće (2-3 sjemena u istu rupicu) moći će se sijati u već konačnu udaljenost od 15-20 cm na redu.
Za uzgoj biljke graha se u zemlju jednostavno zabiju drveni kolci ili se prirede strukture sastavljene od kolaca i žice od pocinčanog čelika i plastifictrane mreže što se tiče dubine, ista ne smije prelaziti 2 cm u slučaju teških zemljišta, dok može doći i do 3-4 cm u slučaju pjeskovitog tla. U svakom slučaju, nakon sjetve umiješajte se laganim natapanjem.
Njega nasada
Ubrzo će se uvidjeti potreba postavljanja, samo kod penjačica, odgovarajuće strukture za potporu biljke. U tu svrhu možete koristiti različite vrste materijala; željezne ili drvene kolce, plastične mreže itd. Ove zadnje su se u posljednje vrijeme jako raširile jer ih je lako naći i zato jer su praktične. Nakon što postavite stupove na krajeve reda. rastegnite željeznu žicu na koju će biti pričvršćena mreža na visini od oko 2 m. Grah traži nepreobilna.ali redovita, natapanja, u početnom razdoblju rasta biljke.Apsolutno se mora izbjegavati natapanje u trenutku stvaranja cvijetova zbog rizika otpadanja istih. Kao i za mnoge druge povrtne kulture preporučuje se natapanja tehnikom dovođenja vode s bočne strane, kako bi se izbjeglo močenje vegetacije i cvijetova. Drži se prijeko potrebnim uklanjanje štetnika kroz čitavo razdoblje obrađivanja graha, naročito u ono početno.
Berba
Zahvat počinje kad mahune poprime tipičnu boju i šare svoje sorte. Drugi važan znak postignute prikladnosti za berbu je lagano venuće mahuna, u kontrastu s nabreklim povećanjem sjemena. Posvetite pozornost fazi trganja mahune kako ne bi potrgali biljku. Kad završi berba potpuno osušite mahune i zatim nastavite njihovim Ijuštenjem. U prosjeku od 10 m2 zemljišta dobije se oko 1,5- 2,5 kg graha kod patuljastih sorata i oko 3-4 kg kod sorta penjačica.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.