HEKLANJE

Svjetski dan urbanizma

Proslavu Dana urbanizma pokrenuo je još 1949. godine profesor Carlos Maria della Paolera sa sveučilišta u Buenos Airesu kako bi potaknuo zanimanje profesionalaca i javnosti za prostorno planiranje. Danas se Svjetski dan urbanizma obilježava u više od 30 zemalja na četiri kontinenta.