Tranzitni turizam

Tranzitni turizam je jedna od top stvari o kome se govori u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Za cilj ima ubrzani razvoj i izgradnju autocesta te uzima kao olakšicu za sve turiste koje posjećuju Hrvatsku svake godine. Uzimajući u obzir da svi turisti tokom cijele godine Hrvatsku posjećuju sa svojim automobilima koristeći nove ceste, imaju slobodu da odaberu svoje rute, mjesta i trajanja putovanja kao i usputnih zaustavljanja.
Sve potreba koje se javljaju putnicima tijekom njihovog putovanja jer ustvari razlog razvoja tranzitnog turizma, omogućava kreiranje posebnih ponuda koje su namijenjene upravo njima, putnicima koje prelaze određene teritorije do svog odredišta. Cijelo to putovanje do odredišta i nazad je također jedan turistički doživljaj koji na putnike utječe pozitivno ili negativno. Samim tim svako zaustavljanje putnika na određenoj lokaciji daje mogućnost lokalnim proizvodima promociji i prodaju, pa čak i neobaveznu edukaciju u cilju upoznavanja kao i dodatnog profita. Zato bih se tranzitni turizam trebao shvatiti jako ozbiljno i trebao bih zadovoljiti potrebe putnika tijekom putovanja.
Kada već govorimo o tranzitnom turizmu treba spomenuti mišljenja velikog broja autora o značenju prometa i njegovog razvitka u razvoj turizma. Neki od njih su Štetič, Jovičić, Stanković, Kosar. Pošto je promet faktor kao i element turističkih kretanja tako je povezan pri čemu se misli na mogućnost izbora kretanja i korištenja prometnih sredstava. Razvoj tranzitnog prometa automatski pruža mogućnost kretanja većeg broja turista što automatski utječe na brži razvoj turizma. Znamo da je prijevoz jedan od najznačajnijih faktora turističkog razvoja tako da je sigurno ne moguće odvojiti putnički promet od turističkih putovanja. Tranzitni turizam kao koridor dovodi turiste do svojih odredišta a samim time sva mjesta duž njihovog puta postaju aktivna i profitabilna. Ne može niti jedno mjesto ili objekt biti turistički aktivni ako nisu prometno povezani.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.