HEKLANJE

Ugovor o radu kod kuće

Trenutačno je uvelike zastupljen rad kod kuće kao oblik rada koji je nužan u okolnostima epidemije i u skladu je s mjerama Stožera civilne zaštite RH, naravno za one djelatnosti i poslove kod kojih je to moguće.
U ogromnom broju slučajeva radnici su upućeni raditi od kuće bez sklapanja ikakvog pisanog ugovora o radu kod kuće, koji se u Zakonu o radu naziva ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada.
To nije sukladno Zakonu o radu, jer bi se prema njemu trebao sklopiti poseban ugovor o radu koji mora sadržavati niz posebnih podataka.
Obrazac jednog takvog ugovora dajemo u nastavku.
Znamo da takav, složen i detaljan ugovor možda izgleda pomalo čudno, ali Zakon o radu se još uvijek neizmijenjen primijenjuje.
Međutim, u najkraćem roku treba se donijeti privremeni zakon: Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašenja epidemije bolesti COVID-19, koji bi, između ostaloga, trebao omogućiti poslodavcima da jednostavno svojom odlukom odrede rad od kuće (što je do sada bila praksa, koja nije bila u skladu s još uvijek važećim Zakonom o radu).
POSLODAVAC ………………………………… (dalje: poslodavac)
i
RADNIK ……………………………… (dalje: radnik)
sklopili su dana ………………………….sljedeći
ANEKS
UGOVORU O RADU OD …………………………..
Članak 1.
Ugovor o radu između radnika i poslodavca sklopljen dana …………………. za poslove …………………….. mijenja se u dijelu koji se odnosi na mjesto rada.
Članak 2.
Počevši od dana …………………………. radnik će svoje poslove iz ugovora o radu od …………………… obavljati kod kuće na prijavljenoj adresi: …………………………. .
Rad kod kuće trajat će dok traju okolnosti i mjere državnih tijela koje zahtijevaju takav rad, a najduže tri mjeseca.
Ako i nakon roka od tri mjeseca, a zbog nastavka iz stavka 2. ovoga članka rad kod kuće bude i dalje nužan, stranke će produžiti trajanje ovoga aneksa na potreban rok.
Članak 3.
Radnik će raditi u punom radnom vremenu i to:
u rasporedu od ……… do …………… (npr. od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati),
Alternativa:
radnik će raspored radnog vremena određivati samostalno, zbog čega se ne primijenjuju odredbe Zakona o radu o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci.
Članak 4.
Poslodavac će radniku osigurati potrebnu opremu za rad i to: ……………………. (npr. laptop, mobitel, pokućni internet).
Alternativa:
Radnik će koristiti svoju opremu (npr. laptop, mobitel) za što će mu poslodavac plaćati naknadu od ………….. kuna mjesečno (npr. 300 kuna).
Članak 5.
Poslodavac će radniku nadoknađivati troškove …………….. (npr. korištenja interneta prema računu operatera, troškove mobitela prema računu operatera te troškove režija (struja i dr.) u paušalnom iznosu od … npr. 300 kuna).
Članak 6.
Radnik će se za vrijeme rada kod kuće osposobljavati i stručno usavršavati prema potrebi i to putem internetskog obrazovanja i sl.
Članak 7.
Ugovorne strane utvrđuju da radnik izjavljuje da u prostoru u kojem će raditi postoje sigurni uvjeti za obavljanje njegovih poslova.
Radnik se prilikom obavljanja poslova dužan pridržavati svih mjera zaštite na radu odnosno sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.
Članak 8.
Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju na temelju ovoga ugovora ne smiju onemogućiti radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.
Članak 9.
U ostalom dijelu koji nije izmijenjen ovim aneksom, ugovor o radu sklopljen dana ………………. između istih ugovornih strana ostaje neizmijenjen.
Ovaj ugovor o radu sklopljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva po dva.
U slučaju spora proizašlog iz ovoga ugovora o radu stranke ugovaraju nadležnost suda u ……
http://www.radno-pravo.hr/novosti.cfm?novost_id=77

Rat protiv demokracije

“The War On Democracy” je dokumentarac redatelja Johna Pilgera koji ispituje ulogu Washingtona u manipulaciji Latinske Amerike tokom posljednjih 50