HEKLANJE

UVJETI ZA OBAVLJANJE TRGOVAČKE DJELATNOSTI

Osnovni uvjet za obavljanje trgovačke djelatnosti je da je obrtnik registrirao jedan od oblika trgovine prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Nar. Nov., br. 13/03.).
Obrtnik može biti registriran za:
– trgovinu na veliko koja obuhvaća: trgovinu na veliko na domaćem tržištu, uvoz i izvoz te trgovinu u tranzitu;
– trgovinu na malo; i
– posredovanje u trgovini (agencijske usluge, zastupničke usluge, komisione usluge, usluge uskladištenja i slične usluge u trgovini).
Za svaki od navedenih oblika trgovine moraju biti ispunjeni:
– minimalni tehnički uvjeti te
– opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom.
Minimalni tehnički uvjeti propisani su Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar. Nov., br.37/98., 73/02. i 153/02.). Osim navedenih uvjeta registracije djelatnosti i minimalnih tehničkih uvjeta obrtnik trgovac mora udovoljiti i uvjetima stručne osposobljenosti. Naime, trgovački obrt spada u, tzv. Vezane obrte za koje je uvjet za dobivanje obrtnice potrebna stručna osposobljenost ili majstorski ispit za trgovca. Ako vlasnik obrta nema odgovarajuću osposobljenost tada ovu djelatnost može obavljati ako na tim poslovima zaposli djelatnika osposobljenog za trgovačko poslovanje. Trgovački obrt koji obavlja trgovinu na malo neprehrambenim i prehrambenim proizvodima te trgovinu na malo mješovitom robom obveznik je plaćanja članarine turističkim zajednicama. Isto tako članarinu turističkim zajednicama plaćaju svi trgovci na veliko te trgovci koji se bave vanjskom trgovinom. Spomeničku rentu plaćaju samo trgovci koji obavljaju trgovinu na veliko strojevima, opremom i priborom te trgovci koji obavljaju ostalu trgovinu na veliko. Prema Zakonu o trgovini, trgovina na malo definirana je kao kupnja robe radi daljnje prodaje stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu.

Skuplja hrana je zdravija ili ne?

Skupljom hranom nikako ne bi trebali povezivati sa zdravom prehranom ili zdravijom hranom. Najvažnija odlika zdrave prehrane je raznolikost te