UVOD U SEO OPTIMIZACIJU

SEO ( search engine optimization ) ili SEO ptimizacija za online pretraživače kao što je u prvom redu Google je vjerovatno i najvažniji proces u online biznisu.

Online pretraživači su jedan od primarnih izvora pomoću kojeg Internet korisnici pronalaze web stranice. Iz tog razloga, stranica koja ima dobar ranking u pretraživačima može zabilježiti dobre rezultate u broju posjetitelja.

Svi žele te dobre pozicije, ali nažalost mnogi ne uspijevaju postići dobar Google ranking, ili čak ne uspijevaju nikako biti indexirani u Googleu i ostalim online pretraživačima, jer ne shvaćaju na koji način online pretraživači rade.

Da se ne lažemo, nitko, osim onih koji rade na razvoju tih pretraživača ne zna u potpunosti kako funkcioniraju njihovi algoritmi, ali su poznati određeni segmenti njihovog rada koje svaki webmaster mora naučiti i implementirati, da bi se uopće i mogao nadati dobrom rankingu.

Search engine optimization ili optimizacija za online pretraživače bi se ukratko mogla definirati kao ispunjavanje uvjeta da web stranica bude dostupna online pretraživačima i fokusiranje na stvari koje doprinose da se povećaju šanse da bude pronađena od istih.

Kako funkcioniraju Online pretraživači

Online pretraživači formiraju rezultate u svm indexu automatski, shodno algoritmu na osnovu kojeg funkcioniraju.
Sastoje se od tri dijela. Prvi je tzv “spider” ili “crawler”. Njegov zadatak je da konstantno pretražuje web u potrazi za novim sadržajem slijedeći linkove koji se nalaze na određenim stranicama. Tzv. spider botovi regularno posjećuju web stranice u nepravilnim vremenskim razdobljima koje ovise o broju linkova koji upućuju na određenu stranicu, Google page ranku, učestalosti postavljanja novog sadržaja na stranici i sl.

Sve ono što spider pronađe na stranici, se šalje u drugi dio pretraživača, tzv “index”.
Index bi mogli prevesti kao katalog, u ovom slučaju ogromni katalog koji sadržava kopije svih web stranica koje spider pronađe i smatra potrebnim, i vrijednim da budu poslane u index. Sve dok web stranica ne bude uključena u index online pretraživača, ne postoji šansa da bude pronađena u rezultatima.

Treći dio cjeline koju nazivamo search engine ili online pretraživač je ujedno i ključni dio. A to je software koji ima zadatak da ulazi u index, pretražuje stranice koje odgovaraju određenim pojmovima iz pretrage, i odlučuje na koji način će ih poredati po onom što on smatra da je najrelevantniji rezultat za pojam koji se traži.

Svi online pretraživači se sastoje od ova tri dijela, ali opet svaki od njih daje potpuno različite rezultate za pretragu nekog pojma. Zašto je to tako ?
Zbog toga što se konačni rezultat određuje prema načinu na koji su sva ta tri dijela povezana u cjelinu, kao i zadanim postavkama koje određuju na koji će se način izvršiti rankiranje web stranica, tzv. search engine algorithm.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.