HEKLANJE

VOĐENJE KNJIGE POPISA (Obrazac KP)

Podaci u knjigu popisa upisuju se na sljedeći način:
u stupac 1.: redni broj
u stupac 2.: datum upisa dokumenta o zaduženju robe, odnosno razduženju robe,
u stupac 3.: naziv i broj dokumenta o zaduženju, odnosno razduženju robe i o drugim promjenama koje se odnose na ukupno zaduženje odnosno razduženje robe (vraćanje robe, otpis robe ili dr.) ili na promjenu cijene robe (neovisno o razlogu: promjene stope poreza, marže ili dr.).
u stupac 4.: ukupna vrijednost zaduženja robe. U ovaj stupac se unosi zbroj iz stupca 8. obrasca PKV, odnosno PKT.
U stupac 4. upisuju se i podaci o iznosima za koje se povećava odnosno smanjuje vrijednost zadužene robe. Kod promjene cijena robe trgovac je dužan sastaviti zapisnik.

Sve o internetskim aukcijama

Kako aukciju učiniti isplativim poslom Ne bi bilo pretjerano reći da stotine tisuća ljudi iz cijelog svijeta posjećuju kupnju i