HEKLANJE

Zakon o zaštiti na radu

Poslodavci koji imaju čak i jednog zaposlenog radnika, moraju se uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14) do 31.12.2015. godine. U protivnom, platiti će velike kazne ako se inspekcijom utvrdi da nemaju uspostavljene sve evidencije po propisima.
Krenut ćemo od početka – poslodavac koji ima od 21 do 49 zaposlenih, dužan je:
– napraviti procjenu rizika
– ispitati radni okoliš jednom u dvije godine
– izraditi plan evakuacije
– periodično vršiti ispitivanja električnih instalacija (jednom u 4 godine)
– provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način za svakog radnika
– redovito ispitivanje uređaj i strojeva
– radne prostore označiti odgovorajućim oznakama sigurnosti
Obavljanje svih tih poslova može i sam poslodavac koji zapošljava do 49 radnika ako je osposobljen za stručnjaka zaštite na radu I.stupnja. Uvjet za stručnjaka zaštite na radu I.stupnja – poslodavac mora imati položen majstorski ispit (frizeri, strojobravari, limari, automehaničari i sl.) u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu (o tome mora imati dokaze). To sve vrijedi i za OPG-e!
Ako ni poslodavac niti netko od radnika nije osposobljen za stručnjaka zaštite na radu I.stupnja, poslodavac može obavljanje tih poslova ugovoriti sa nekom od ovlaštenih stručnih firmi. Po nama je to i najbolja opcija, jer tu je dosta papirologije i evidencija koje morate ispunjavati i čuvati te pratiti sve promjene i novosti vezano uz zaštitu na radu, pa je najbolje to dati u ruke stručnjacima. Mi smo u kontaktu sa jednom firmom iz Slavonskog Broda, BROD INSPEKT d.o.o., koji upravo rade sve što smo nabrojali za vas. Uz mjesečnu naknadu, izrađuju procjenu rizika i vode svu potrebnu papirologiju i obavještavaju svoje klijente o svim promjenama vezanim za ovo područje, vode računa kada treba ponovno pregledati instalacije, opremu i slično, a u slučaju inspekcije, oni predaju svu potrebnu dokumentaciju.
Još jedna novost je i osnivanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kojem ćete nakon primitka njihove obavijesti, poslati sve informacije o vašoj djelatnosti, broju radnika i što sve imate vezano za zaštitu na radu. Na taj način će prikupiti podatke o poslodavcima i imati uvid o svima koji provode zaštitu na radu i koji to ne čine. Na upit kada će to zaživjeti, rečeno nam je u prvoj polovici 2016. godine.
Stoga, učekujte od početka 2016. godine češće inspekcije vezane uz zaštitu na radu, a do tada se prirpemite!

Vraćanje bjanko zadužnice

Samo za informaciju svima koji čekaju vraćanje bjanko zadužnice nakon pravdanja poticaja, u mom slučaju trebalo im je 6 mj,