HEKLANJE

Anne Crochet 366

Napuštena

Vika ima gotovo četrdeset godina. Iza njega – tri neuspješna braka. Pa, koliko neuspješno – stečeno je dvoje djece, ali