Anne Crochet 594

Anne Crochet 594

Crni novac

Lowell Bergman istražuje drugu stranu međunarodnog poslovanja. Posebnu pozornost daje multinacionalnim kompanijama koje imaju i